Tiếng Anh luyện dịch

TIẾNG ANH LUYỆN DỊCH

Gồm 4 lớp: Ngữ pháp luyện dịch 1 đến 4. Sau khi hoàn thành các lớp học học viên sẽ được cấp chứng chỉ chứng nhận về Ngữ pháp luyện dịch và Biên dịch của Hội.

Học viên sẽ được học ngữ pháp và phương pháp luyện dịch đơn giản qua các tài liệu báo chí mới nhất về kinh tế, khoa học, kỹ thuật, xã hội, chính trị,…

Học viên sẽ học ví dụ, cấu trúc câu theo tình huống thực tế, từng bước tiến đến dịch tài liệu thực tế của Hội Nghiên cứu – Dịch thuật.

liên hệ trực tuyến

Hot line: (08)39 325 473
Hot line: (08)39 325 407

Đăng nhập

Tên đăng nhập 
Mật khẩu