Cty Cấp thoát nước & Môi trường

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THƯ CẢM ƠN

        Công ty Cổ phần Tư vấn cấp thoát nước và Môi trường với đội ngũ kỹ sư kinh nghiệm trong ngành tư vấn, ngoài việc nâng cao trình độ chuyên môn, chúng tôi cũng tập trung nâng cao trình độ kiến thức về ngoại ngữ cho cán bộ công nhân viên.

        Trong 3 năm qua, từ tháng 8 năm 2003 đến tháng 12 năm 2005, công ty đã phối hợp với Hội Ngiên cứu – Dịch thuật TP.HCM tổ chức được 10 khóa học, với sự tận tâm hướng dẫn của thầy, cô và tinh thần ham học của cán bộ công nhân viên nên đạt chỉ tiêu đậu 100% trình độ B.

       Qua đây, chúng tôi xin chân thành cám ơn Ban Giám Hiệu cùng quý thầy cô thuộc Hội Nghiên cứu – Dịch thuật đã hết lòng hỗ trợ chúng tôi trong công tác đào tạo vừa qua.

        Kính chúc Ban Giám Hiệu cùng quý thầy, cô thuộc Hội Nghiên cứu – Dịch thuật luôn dồi dào sức khỏe.

  

TP. HCM, ngày ... tháng ...  năm 2007
  

 

liên hệ trực tuyến

Hot line: (08)39 325 473
Hot line: (08)39 325 407

Đăng nhập

Tên đăng nhập 
Mật khẩu