Cung cấp phiên dịch

Phục vụ các nhu cầu như du lịch, tham dự các buổi hội nghị, hội thảo,…

Giúp khánh hàng vượt qua mọi rào cản về ngôn ngữ, đạt được mục đích cuối cùng của mình với sự hài lòng nhất về thông dịch viên do Hội cung cấp.

liên hệ trực tuyến

Hot line: (08)39 325 473
Hot line: (08)39 325 407

Đăng nhập

Tên đăng nhập 
Mật khẩu