NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu Dịch thuật

 Dịch thuật là một nhu cầu cần thiết khi xã hội phát triển và khi các mối quan hệ quốc tế phát triển trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là quan hệ kinh tế giữa các nước.

- Công việc dịch thuật bao giờ cũng khó khăn, người dịch không chỉ giỏi ngoại ngữ là được mà cần phải am hiểu về các lĩnh vực khác có liên quan như văn hóa, pháp luật, kinh tế,... Không chỉ vậy, người làm nghề dịch thuật cũng đòi hỏi phải có trácg nhiệm cao, cần phải có tinh thần học hỏi và tích lũy kinh nghiệm trong thời gian dài.

- Do vậy, việc nghiên cứu những vấn đề trong công tác dịch thuật hiện nay là mối quan tâm hàng đầu của Hội, bên cạnh đó, những vấn đề còn hạn chế trong quá trình phát triển nghề dịch thuật cũng đòi hỏi các cơ quan nhà nước có liên quan và xã hội quan tâm một cách đúng mức.

- Với mục tiêu và nhiệm vụ của mình, Hội Nghiên cứu –Dịch thuật đang ngày càng củng cố và phát triển mảng nghiên cứu, là đầu tàu, tiên phong trong việc đánh giá những mặt tích cực và hạn chế của công việc dịch thuật đồng thời đưa ra những giải pháp cụ thể.

 Nghiên cứu Văn hóa – Xã hội

 Phần lớn đội ngũ nhân viên, cộng tác viên của Hội là những người giỏi ngoại ngữ. Đây là một lợi thế của Hội trong việc tiếp cận văn hóa của nhiều quốc gia trên thế giới, thấy được những điểm mạnh và yếu từ đó cung cấp một cái nhìn mới và đa dạng trong sự phát triển văn hóa – xã hội ở Việt Nam. 

liên hệ trực tuyến

Hot line: (08)39 325 473
Hot line: (08)39 325 407

Đăng nhập

Tên đăng nhập 
Mật khẩu