Bài phát biểu của Bảo Tàng Thành Phố Hồ Chí Minh

Phòng Tuyên truyền Giáo dục -

Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh là một bảo tàng tổng hợp khảo cứu địa phương với chức năng nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày giới thiệu đến khách tham quan về lịch sử tự nhiên và xã hội của Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh. Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh đón tiếp hơn 400.000 lượt khách mỗi năm và trở thành một địa chỉ quen thuộc, đáng tin cậy đáp ứng cho việc nghiên cứu, học tập tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh cũng như Nam Bộ nói chung của các cá nhân và đơn vị, của nhiều thế hệ học sinh và sinh viên trong và ngoài nước. Trong hơn 35 năm hình thành và phát triển, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh luôn chú trọng công tác nghiên cứu bổ sung, nâng cấp, chỉnh lý trưng bày và đầu tư cho các hoạt động quảng bá về Bảo tàng.

Từ năm 2012, chúng tôi đã quyết định chọn Hội Nghiên cứu Dịch thuật Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị phối hợp trong công tác biên dịch và xuất bản sách giới thiệu về Bảo tàng và thực hiện trang tiếng nước ngoài cho website của Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh. Hội Nghiên cứu Dịch thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã giúp chúng tôi thực hiện thành công ấn phẩm giới thiệu về Bảo tàng: “Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh – Một góc nhìn lịch sử – văn hóa” với tựa đề tiếng Anh là “Museum of Ho Chi Minh City – An angle of historic – cultural vision”. Và với sự hỗ trợ biên dịch nội dung trang tiếng Anh của Hội Nghiên cứu Dịch thuật Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi thực hiện giao diện hoàn toàn mới cho website của Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013. Đến nay, website của Bảo tàng phục vụ hơn 1,2 triệu lượt truy cập, đồng thời chúng tôi đã tiếp nhận nhiều ý kiến phản hồi tích cực, trong đó có những ý kiến đánh giá tốt và sâu sắc về trang nội dung tiếng Anh.

Trong hai năm qua, Hội Nghiên cứu Dịch thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ chúng tôi hết sức hiệu quả trong công tác dịch thuật hầu hết nội dung thông tin giới thiệu đến công chúng, mà thật sự, việc này vốn không đơn giản và dễ dàng. Vì Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh thuộc loại hình bảo tàng tổng hợp khảo cứu địa phương nên nội dung trưng bày khá phong phú và đa dạng, là những kết quả nghiên cứu khoa học liên quan đến các ngành như khảo cổ, văn hóa, lịch sử, kinh tế, chính trị… Hơn nữa, cách diễn đạt nội dung trưng bày của Bảo tàng để giới thiệu đến rộng rãi công chúng được yêu cầu vừa đảm bảo tính chuyên môn, khoa học, chính xác, vừa trong sáng và dễ hiểu. Đặc biệt, nội dung được biên dịch mới cũng cần phù hợp và tương đối nhất quán với các chú giải trong hệ thống trưng bày của Bảo tàng – tất cả các nội dung này đều đã được xét duyệt bởi Hội đồng Khoa học của đơn vị trong nhiều năm qua. Có thể nói, với tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học, tôn trọng và cầu thị của Hội Nghiên cứu Dịch thuật Thành phố Hồ Chí Minh, giữa chúng tôi đã nhanh chóng tìm được tiếng nói chung và đạt được những kết quả tốt đẹp và cụ thể về chuyên môn. Bên cạnh đó, chúng tôi đánh giá cao tinh thần phục vụ tận tình, cởi mở và nhanh chóng của đội ngũ cán bộ, nhân viên của Hội Nghiên cứu Dịch thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuối cùng, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình và hiệu quả của Hội Nghiên cứu Dịch thuật trong thời gian qua đối với hoạt động của Bảo tàng và mong muốn có sự cộng tác lâu dài giữa Hội Nghiên cứu Dịch thuật và Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai.

liên hệ trực tuyến

Hot line: (08)39 325 473
Hot line: (08)39 325 407

Đăng nhập

Tên đăng nhập 
Mật khẩu