Anh văn thiếu nhi

ANH VĂN THIẾU NHI

V L

Family and Friends

600.000đ / 60 t

A 1

FF 1 (1 - 8)

nt

A 2

FF 2 (1 - 6)

nt

A 3

FF 2 (7 - 8) + FF 3 (1 - 4)

nt

A 4

FF 3 (5 - 8) + FF 4 (1 - 2)

nt

A 5

 FF 4 (3 - 8)

nt

A 6

FF 5 (1 - 6)

nt

A 7

FF 5 (7 - 8) + FF 6 (1 - 3)

nt

A 8

FF 6 (4 - 8)

nt

B 1

American Enligh File 1A (1-4)

nt

B 2

AEF 1A (5-8 )

nt

B 3

AEF  2A ( 1 - 4 )

nt

B 4

AEF 2B ( 5 - 8 )

nt

B 5

 AEF 3  ( 1-4)

nt

B 6

AEF 3 ( 5-8 )

nt

  Luyện Thi B1 Cambridge 1.000.000/60 tiết
     

 

 

liên hệ trực tuyến

Hot line: (08)39 325 473
Hot line: (08)39 325 407

Đăng nhập

Tên đăng nhập 
Mật khẩu